Inloggen Ouderportaal

Spelregels BSO en VSO regulier


Uren
Af te nemen VSO-uren, gedurende 40 schoolweken per jaar, minimale afname 1 uur per opvangmoment. Aanvang VSO is minimaal één uur voor starttijd school. Dit is dus afhankelijk van de schooltijden van je kind. Voor de meeste kindcentra is dit van 07:15 uur tot 08:15 uur/ 07:30 uur tot 08:30 uur Verlenging in overleg mogelijk vanaf 07.00 uur (per kwartier te verlengen).


Af te nemen BSO-uren, gedurende 40 schoolweken per jaar, minimaal 3,5 uur aaneengesloten.
Starttijd opvang wordt bepaald door einde schooltijd.
Verlenging in overleg mogelijk, tot 19:00 uur. (Afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de locatie)


Productsoorten
-VSO, 40 schoolweken

-BSO, 40 schoolweken opvang worden de kinderen opgevangen tijdens de schoolweken
-BSO, 40 weken in combinatie met 6 vakantieweken. (46 weken opvang per jaar)
-BSO, 40 weken in combinatie met 12 vakantieweken (52 weken opvang per jaar)

-Losse vakantieopvang 6 weken
-Losse vakantieopvang 12 weken

-Flexibele opvang (kunnen we op dit moment niet aanbieden)
-Extra opvang (o.a. studiedag/margedag)


Vakantieopvang
Bij 46 en 52 weken opvang per jaar en losse vakantieopvang 6 of 12 weken staat je kind automatisch aangemeld voor alle vakantieweken. Indien je kind een keer niet komt, dien je je kind af te melden via het Ouderportaal.
Tijdig afgemelde opvang blijft in het budget staan. Je kunt deze uren op een ander moment inzetten.
Opvang op schoolvakantiedagen, alleen in dagdelen af te nemen. De starttijd is gelijk aan starttijd school.
Voor de meeste kindcentra is dit 08.15 uur of 08.30 uur.
Mogelijkheden vanaf 07:00/7:30/8:00 uur
0chtend: 08.15/08.30 tot 12.45 uur
Middag: 12.45 uur tot 18.00 uur
Hele dag: 08.15/08.30-18.00 uur
 
Vakantieopvang is mogelijk op basis van 6 en 12 weken per jaar in combinatie met BSO of als los product.
Bij 40 weken opvang worden de kinderen opgevangen tijdens de schoolweken.
Bij 46 weken tijdens de schoolweken en 6 vakantieweken. (zelf te bepalen)
Bij 52 weken tijdens de schoolweken en 12 vakantieweken.

Extra opvang
Extra opvang kan afgenomen als er bijvoorbeeld een studiedag/margedag is van school of omdat u incidenteel een keer extra opvang nodig heeft.
Het aanvragen van extra opvang gaat via het ouderportaal:
 
1. Klik op 3e incoontje "kalender" 
2. Klik op het blauwe potloodje
3. Extra opvang aanvragen
4. Selecteer datum
5. Selecteer opvangsoort 
6. Selecteer groep
7. Selecteer product
8. Geef de gewenste tijden aan
9. Er is een mogelijkheid om een toelichting erbij te zetten
10. Bevestig met "aanvraag indienen"
 
Aanvraag van extra dagdelen kan alleen worden toegekend als er geen extra inzet van personeel voor nodig is.
Aanvraag van extra dagdelen is alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen.
Feestdaguren komen niet beschikbaar voor het budget.
De aangevraagde dag kan niet eerder worden toegezegd dan 21 dagen voor de gewenste opvangdag.
Het budget is kindgebonden.
Indien er meer opvanguren worden afgenomen dan het budget, dan worden de extra uren in rekening gebracht.
Twee maanden na afname ontvang je een factuur waarop de extra opvanguren zijn weergegeven (meer afgenomen dan dat in de overeenkomst is afgesproken) 
 
Planning en afmelden 
In het planningsmenu van het Ouderportaal kun je zien voor welke dagen je kind staat aangemeld. Je kunt hier op dagdeel-niveau je kind afmelden. 
Afgemelde opvanguren gaan terug in uw budget als je een dag(deel) minimaal twee werkdagen van tevoren via het ouderportaal afmeldt.
Dit geldt ook bij ziekte.
Het saldo van je budget kun je nakijken in het Ouderportaal bij 'budgetten'. Hier kun je je verbruik inzien.
 
Afmelden
Het afmelden van een dag(deel) gaat via het ouderportaal:
 
1. Klik op 3e incoontje "kalender" 
2. Klik op het blauwe potloodje
3. Afmelden
4. Door de periode te selecteren naar een latere maand, kun je de verdere planning zien
5. Selecteer het af te melden dag(deel)
6. Scrol naar beneden, klik op "aanvraag indienen"

Budget is geldig tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, daarna vervallen de uren die in het budget staan.
Vanaf 01 januari worden de nieuwe budgetten voor het nieuwe kalenderjaar in het ouderportaal zichtbaar.