Inloggen Ouderportaal

Tarieven

 

Plateau Kinderopvang levert graag maatwerk. Daarom bieden wij een breed scala aan contractmogelijkheden. Zo kun je voor vaste of flexibele opvang kiezen of voor 40, 46 of 52 weken opvang per jaar.

De tarieven voor kinderopvang verschillen per contractmogelijkheid. Een uitgebreid overzicht van al onze tarieven (bruto) vind je in het document op deze pagina. 

Het bedrag dat je netto betaalt voor kinderopvang is afhankelijk van het gezinsinkomen en kan daardoor soms aanzienlijk minder zijn. De tabel kinderopvangtoeslag kan je helpen met het berekenen van het verschil. 

Kinderopvangtoeslag
Wijzigingen in de opvang, zoals tariefwijzigingen, hebben gevolgen voor de kinderopvangtoeslag.  Vergeet deze daarom niet door te geven aan Belastingdienst Toeslagen. Dat kan via deze link. Hier kun je ook kinderopvangtoeslag aanvragen. 
Een proefberekening voor de Kinderopvangtoeslag kun je via deze link maken.
De kinderopvangtoeslagtabel vind je hier.

Flexibele of extra opvang
Incidentele opvang is op al onze locaties mogelijk tegen het flexibele uurtarief. Extra opvang is mogelijk tegen het reguliere uurtarief. Het basisaantal uren per dagdeel kan worden uitgebreid door middel van verlengde opvang voor hetzelfde uurtarief.

Toelichting op de tarieven
KDV: Kinderdagopvang (0-4 jaar)
VSO: Voorschoolse opvang: opvang vóór aanvang schooltijd ('s ochtends)
BSO: Buitenschoolse opvang: opvang na afloop schooltijd 

Wat is voor jou het voordeligste contract?

Wij denken graag met je mee!