Inloggen Ouderportaal

Vormen van peuteropvang

Mogelijk tijdens alle schoolweken (40 weken per jaar). 
Een combinatie van peuteropvang en kinderopvang is mogelijk op locaties waar zowel kinderopvang en peuteropvang wordt aangeboden. 
Peuteropvang is 4 uur aaneengesloten (altijd ‘s ochtends) en zowel voor aanvang als na afloop uit te breiden met kinderdagopvang.


Standaard opvang: 08.30 tot 12.30 uur  

Voor een aantal locaties gelden afwijkende peuteropvang-tijden: 
Kindcentra Valkenhorst / De Marskramer / Emmaschool: 08.15 tot 12.15 uur 
Kindcentrum Het Sterrenschip : 08.45 tot 12.45 uur 

Er zijn 2 verschillende financieringsmogelijkheden voor de peuteropvang: 
1) Peuteropvang op basis van kinderopvangtoeslag 
2) Peuteropvang op basis van gemeentelijke subsidie: ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag 

1)  Peuteropvang op basis van kinderopvangtoeslag 
De ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst Toeslagen.  Voor meer informatie klik hier

2) Peuteropvang op basis van gemeentelijke subsidie
De ouder betaalt peuteropvang op basis van het belastbaar inkomen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen en de Kinderopvangtoeslagtabel. 
Gemeente Assen betaalt het gesubsidieerde gedeelte rechtstreeks aan Plateau Kinderopvang.   
 
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
Wanneer een jeugdverpleegkundige een VVE-verklaring verstrekt, dan kan een peuter in aanmerking komen voor maximaal 2 gratis aanvullende VVE-dagdelen per week. Deze dagdelen zijn altijd in combinatie met minimaal 2 betaalde peuteropvang-dagdelen per week.  Dit kan zowel in combinatie met peuteropvang op basis van kinderopvangtoeslag als op basis van gemeentelijke subsidie.

 
Voor meer informatie over de spelregels van gesubsidieerde peuteropvang en gratis VVE-dagdelen; klik hier.