Inloggen Ouderportaal

Uk & Puk / Thuisactiviteiten

 

Uk & Puk

In de groep van je kind kun je, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerkers, ook Puk tegenkomen. Wie is Puk? En wat doet hij in de groep van je kind? Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het programma Uk & Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor kindcentra. Het doel van het programma Uk & Puk is om kinderen tussen de 0 en 4 jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken. Uk & Puk biedt je kind de speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens, omgaan met elkaar, bewegen en ruimtelijk begrip.
Wil je thuis ook meedoen met de activiteiten van Uk & Puk? Bij Thuisactiviteiten Uk & Puk vind je alle activiteiten en thema's. Hier kun je ook een ouderbrief van Uk & Puk Thuis downloaden.  

Thema Coco kan het! - activiteiten voor peuters thuis

Voorleesfilmpje 'Coco kan het!'