Inloggen Ouderportaal

GGD-rapportages

 

Ieder jaar voert een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) een onderzoek uit naar de kwaliteit van een kinderopvanglocatie. Ook op de locaties van Plateau Kinderopvang. Op basis van de uitkomsten van zo'n onderzoek besluit de gemeente of een locatie wordt opgenomen in het LRK, wat staat voor Landelijk Register Kinderopvang. 

De GGD-inspecteur bezoekt de kinderopvanglocaties en kijkt of ze voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Dit bezoek is altijd onaangekondigd. De inspecteur kijkt onder meer naar de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio, pedagogische praktijk, beroepskwalificaties en de verklaringen omtrent gedrag (vog's).

De resultaten van het onderzoek zijn per locatie te vinden via onderstaande links:

Baggelhuizen
Kindcentrum Baggelhuizen
Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland

Pittelo
Kindcentrum Driemaster
Kindcentrum De Meander (sbo)

Centrum
Kindcentrum Theo Thijssen
Kindcentrum Emmaschool (inclusief locatie De Roos)

Noorderpark
Kindcentrum De Vuurvogel

Marsdijk
Kindcentrum De Marskramer
Kindcentrum De Heksenketel

Kloosterveen
Kindcentrum Het Sterrenschip (incl. SportBSO Kloosterveen)
Kindcentrum Kloosterveen

Assen-Oost
Kindcentrum Valkenhorst (incl. Assen Oost)

Peelo
Kindcentrum De Veldkei