Inloggen Ouderportaal

Downloads

 

Meer informatie over Plateau Kinderopvang en het beleid is te vinden in onderstaande bestanden. 

Het jaarverslag Veiligheid en Gezondheid geven een overzicht van de resultaten van de risico-inventarisaties en de ondernomen of geplande acties. De pedagogisch medewerker kan u het veiligheids- en gezondheidslocatiejaarplan digitaal op de locatie ter inzage laten zien of u kunt een geprinte versie bij de pedagogisch medewerker op locatie opvragen.