Inloggen Ouderportaal

Downloads

 

Meer informatie over Plateau Kinderopvang en het beleid is te vinden in onderstaande bestanden. 

Het jaarverslag Veiligheid en het jaarverslag Gezondheid geven een overzicht van de resultaten van de risico-inventarisaties en de ondernomen of geplande acties. Deze zijn voor ouders in te zien op de locatie. De pedagogisch medewerker kan u het veiligheids- en gezondheidsverslag van de locatie ter inzage laten zien.