Inloggen Ouderportaal

Spelregels peuteropvang

 

Uren
De peuteropvang heeft vaste opvangtijden. En is alleen open tijdens de 40 schoolweken.
Ochtend: 08.30 uur tot 12.30 uur.  M.u.v. Kindcentrum Valkenhorst/ De Marskramer/ Emmaschool: 08.15 tot 12.15 uur M.u.v. Kindcentrum Het  Sterrenschip: 08.45 tot 12.45 uur.

Soorten peuteropvang
Er zijn 2 verschillende financieringsmogelijkheden voor de peuteropvang:
1) Peuteropvang op basis van kinderopvangtoeslag, de ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst Toeslagen
2) Peuteropvang op basis van gemeentelijke subsidie: ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. De ouder betaalt peuteropvang op basis van het belastbaar inkomen. (Een inkomensverklaring, kenmerk IBRI en voorheen IB60, is een officiële verklaring van de belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar)
De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen en de Kinderopvangtoeslagtabel. Gemeente Assen betaalt het gesubsidieerde gedeelte rechtstreeks aan Plateau Kinderopvang.
 
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) Wanneer de jeugdverpleegkundige een VVE-verklaring verstrekt, dan kan een peuter in aanmerking komen voor maximaal 2 gratis aanvullende VVE-dagdelen per week. Deze dagdelen zijn altijd in combinatie met minimaal 2 betaalde peuteropvang-dagdelen per week. Dit kan zowel in combinatie met peuteropvang op basis van kinderopvangtoeslag als op basis van gemeentelijke subsidie.
Meer informatie : spelregels gesubsidieerde peuteropvang.
Om een vve-indicatie te verkrijgen, neem je zelf contact op met het consultatiebureau/GGD.
De vve-subsidie (dus voor het geïndiceerde deel; aanvullend aanbod van maximaal 8 uur) kan pas worden toegekend nadat wij een afschrift van de vve-indicatie hebben ontvangen.

Extra opvang aanvragen:
Extra opvang kan worden aangevraagd omdat u incidenteel een keer extra opvang nodig heeft. Het aanvragen van extra opvang gaat via het ouderportaal:
 
1. Klik op 3e incoontje "kalender" 
2. Klik op het blauwe potloodje
3. Extra opvang aanvragen
4. Selecteer datum
5. Selecteer opvangsoort 
*  Zo mogelijk, selecteer groep 
* Zo mogelijk, selecteer product
6. Geef de gewenste tijden aan (ochtenddeel)
7. Er is een mogelijkheid om een toelichting erbij te zetten
8. Bevestig met "aanvraag indienen
 
Planning en afmelden
Twee maanden na afname ontvang je een factuur waarop de opvanguren zijn weergegeven. Is er meer afgenomen dan dat in de overeenkomst is afgesproken, dan worden deze uren twee maanden later verwerkt en gefactureerd.
Voorwaarde afgemeld dag(deel), extra opvang en te goed in het ruilpotje.

Bij afmelding van een dag(deel) minimaal twee werkdagen van tevoren, gaan de uren in een ruilpotje. Dit geldt ook bij ziekte. Aanvraag van extra dagdelen kan alleen worden toegekend als er geen extra inzet van personeel nodig is. Aanvraag van extra dagdelen is alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen.

Feestdaguren komen niet in het budget terug. De aangevraagde dag kan niet eerder worden toegezegd dan 21 dagen voor de gewenste opvangdag. Het budget is kindgebonden. Indien er meer opvanguren worden afgenomen, dan worden de extra uren in rekening gebracht.

Afmelden:
Het afmelden van een dag(deel) gaat via het ouderportaal:
 
1. Klik op 3e incoontje "kalender" 
2. Klik op het blauwe potloodje
3. Afmelden
4. Door de periode te selecteren naar een latere maand, kun je de verdere planning zien
5. Selecteer het af te melden dagdeel
6. Scrol naar beneden, klik op "aanvraag indienen"
 
Ruiluren
Het aantal ruiluren die beschikbaar zijn kun je nakijken in het Ouderportaal bij “opvang aanvragen”
De ruiluren zijn geldig tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, daarna vervallen de ruiluren. Vanaf 01 januari kunnen de ruiluren worden opgebouwd voor het nieuwe kalenderjaar.