Inloggen Ouderportaal

Oudercommissie

Plateau Kinderopvang vindt de betrokkenheid van ouders heel belangrijk, ook bij ons beleid. Ouders kunnen zich daarom aansluiten bij de oudercommissie (OC) van het kindcentrum. 

Op een aantal kindcentra is de OC, samen met de Medezeggenschapsraad en een vertegenwoordiging van de opvangmedewerkers, vertegenwoordigd in de Kindcentrumraad (KCR). Daarnaast is er een Centrale Plateau Raad (CPR) waarin afgevaardigden van verschillende OC's van Plateau zitting hebben. Meer informatie over de CPR vind je hier

Wat is de rol van de OC?
De OC denkt mee over het dagelijks reilen en zeilen en het bewaken van de kwaliteit van de opvang. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met de directeur van het kindcentrum. De OC brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit en behartigt zo de belangen van ouders. Tevens vormt de OC het aanspreekpunt voor ouders met ideeën, klachten of vragen. 

Meer weten over het medezeggenschapsbeleid van Plateau Kinderopvang? In dit document vind je meer informatie.

Interesse in een plek in de OC of KCR? Geef het aan bij de directeur van het kindcentrum.