Inloggen Ouderportaal

Vormen van opvang BSO

Opvang voor of na schooltijd.  
Voor schooltijd: VSO 
Na schooltijd: BSO 
Productsoorten: vast en flexibel  (flexibele opvang kunnen we op dit moment niet aanbieden)

VSO 
Opvang voor schooltijd, gedurende 40 schoolweken per jaar, minimale afname 1 uur per keer. 
Aanvang standaard VSO is minimaal één uur voor starttijd school. Dit is dus afhankelijk van de schooltijden van je kind. Voor de meeste kindcentra is dit van 07.15-08.15 uur / 07.30-08.30 uur. 
Verlenging in overleg mogelijk vanaf 07.00 uur (per kwartier te verlengen). 

VSO voor kinderen van kindcentrum Emmaschool vindt plaats op locatie De Roos.  
VSO voor kinderen van kindcentrum Valkenhorst vindt plaats op de locatie Assen Oost.  
VSO voor kinderen van de SportBSO vindt plaats op locatie Het Sterrenschip of kindcentrum Kloosterveen. 

BSO 
Standaard dagdeel BSO gedurende 40 schoolweken per jaar, minimaal 3,5 uur aaneengesloten. 
Starttijd opvang wordt bepaald door einde schooltijd. 
Verlenging in overleg per kwartier mogelijk, tot 19.00 uur.  

Vakantieopvang 
Opvang op schoolvakantiedagen, alleen in dagdelen af te nemen. 
De starttijd is gelijk aan starttijd school. Voor de meeste kindcentra is dit 08.15 uur of 08.30 uur. 
0chtend: 08.15/08.30 tot 12.45 uur  
Middag: 12.45 uur tot 18.00 uur 
Hele dag: 08.15/08.30-18.00 uur 
Vakantieopvang is mogelijk op basis van 6 en 12 weken per jaar in combinatie met BSO of als los product.

Verlengde opvang is afhankelijk van de vraag mogelijk binnen de tijden 07.00-19.00 uur, per kwartier af te nemen.  
08.15/08.30 uur vervroegen per kwartier tot uiterlijk 07.00 uur 
18.00 uur verlengen per kwartier tot uiterlijk 19.00 uur 

Opvang vast aantal weken
Bij 40 weken opvang worden de kinderen opgevangen tijdens de schoolweken. Bij 46 weken tijdens de schoolweken en 6 vakantieweken en bij 52 weken tijdens de schoolweken en 12 vakantieweken. 

Extra opvang 
Incidentele opvang af te nemen als aanvulling op je vaste contract, aan te vragen via het ouderportaal. Een voorbeeld van incidentele opvang is studie- of margedagopvang. 

Studie- of margedagopvang
Opvang op schooldagen tijdens schooltijden i.v.m. een studie- of margedag. Aan te vragen als extra opvang via het ouderportaal.

Flexibele opvang (flexibele opvang kunnen we op dit moment niet aanbieden)
 
Calamiteitenopvang
Wanneer je vanwege een calamiteit direct voor een korte periode kinderopvang nodig hebt. 

Voorwaarde afgemeld dag(deel) extra opvang en tegoed in het budget voor budgetproducten
Bij afmelding van een dag(deel) minimaal 2 werkdagen van tevoren, gaan de uren terug in het budget. Dit geldt ook bij ziekte.
Aanvraag van extra dagdelen kan alleen worden toegekend als er geen extra inzet van personeel voor nodig is. 
Aanvraag van extra dagdelen is alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen. 
Feestdaguren komen niet beschikbaar voor het budget. 
De aangevraagde dag kan niet eerder worden toegezegd dan 21 dagen voor de gewenste opvangdag. 
Het budget is kindgebonden.
Indien er meer opvanguren worden afgenomen dan het budget, dan worden de extra uren in rekening gebracht.