Inloggen Ouderportaal

Spelregels KDV regulier


Uren
Af te nemen per dagdeel (5,25 uur)  Ochtend: 07.30 uur tot 12.45 uur Middag: 12.45 uur tot 18.00 uur hele dag: 07:30 uur tot 18:00 uur.
Vervroegde opvang ochtend: 07.00 uur tot 07.30 uur (afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de locatie)
Verlengde opvang middag: 18.00 uur tot 19.00 uur (afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de locatie)
 
Productsoorten
- 40 schoolweken opvang, schoolvakanties zijn afgemeld.
- 40 weken opvang per jaar (12 vakantieweken zelf te bepalen)
- 46 weken opvang per jaar (6 vakantieweken zelf te bepalen)
- 52 weken opvang per jaar
- Flexibele opvang (kunnen we op dit moment niet aanbieden)

Opnemen vakanties Bij 52 weken opvang per jaar staat je kind automatisch aangemeld voor alle weken. Indien je kind een keer niet komt, dien je je kind af te melden via het Ouderportaal. Tijdig afgemelde opvang blijft in het budget staan. Je kunt deze uren op een ander moment inzetten binnen het betreffende kalenderjaar. Bij 46 of 40 weken opvang per jaar staat je kind ook automatisch aangemeld voor alle weken, omdat wij van tevoren niet weten van welke vakantieweken je gebruik wilt maken. Het is van belang dat je je kind tijdig afmeldt in de weken dat je kind niet komt. Als je kind aan het eind van het jaar meer opvang heeft afgenomen dan de 46 of 40 weken in uw contract, dan worden de extra uren in rekening gebracht. Bij 40 schoolweken contract hoef je geen vakantieweken af te melden.

Extra opvang
Extra opvang kan worden aangevraagd omdat u incidenteel een keer extra opvang nodig heeft.
Het aanvragen van extra opvang gaat via het ouderportaal:

1. Klik op 3e incoontje "kalender" 
2. Klik op het blauwe potloodje
3. Extra opvang aanvragen
4. Selecteer datum
5. Selecteer opvangsoort
 *  Zo mogelijk, selecteer groep
 * Zo mogelijk, selecteer product
6. Geef de gewenste tijden aan (ochtend 7.30 - 12.45 uur of middag 12.45 - 18.00 uur of hele dag)
7. Er is een mogelijkheid om een toelichting erbij te zetten
8. Bevestig met "aanvraag indienen"
 
Aanvraag van extra dagdelen kan alleen worden toegekend als er geen extra inzet van personeel voor nodig is.
Aanvraag van extra dagdelen is alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen.
Feestdaguren komen niet beschikbaar voor het budget.
De aangevraagde dag kan niet eerder worden toegezegd dan 21 dagen voor de gewenste opvangdag.
Het budget is kindgebonden.
Indien er meer opvanguren worden afgenomen dan het budget, dan worden de extra uren in rekening gebracht.
Twee maanden na afname ontvang je een factuur waarop de extra opvanguren zijn weergegeven (meer afgenomen dan dat in de overeenkomst is afgesproken) 
 
Planning en afmelden 
In het planningsmenu van het Ouderportaal kun je zien voor welke dagen je kind staat aangemeld. Je kunt hier op dagdeel-niveau je kind afmelden. 
Afgemelde opvanguren gaan terug in uw budget als je een dag(deel) minimaal twee werkdagen van tevoren via het ouderportaal afmeldt.
Dit geldt ook bij ziekte.
 
Afmelden
Het afmelden van een dag(deel) gaat via het ouderportaal:
 
1. Klik op 3e incoontje "kalender" 
2. Klik op het blauwe potloodje
3. Afmelden
4. Door de periode te selecteren naar een latere maand, kun je de verdere planning zien
5. Selecteer het af te melden dag(deel)
6. Scrol naar beneden, klik op "aanvraag indienen"
 
Het saldo van je budget kun je nakijken in het Ouderportaal bij 'budgetten'. Hier kun je je verbruik inzien.
Budget is geldig tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, daarna vervallen de uren die in het budget staan.
Vanaf 01 januari worden de nieuwe budgetten voor het nieuwe kalenderjaar in het ouderportaal zichtbaar.