Inloggen Ouderportaal

Klachtenregeling

 

Wil je als ouder of verzorger een klacht indienen over iets dat voorgevallen is tijdens de buitenschoolse opvang, de kinderdagopvang of de peuteropvang? Ben je ontevreden over bepaalde zaken of heb je een andere klacht? We gaan graag met je in gesprek, zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing.

Met een klacht kun je het allerbeste terecht bij de betrokken medewerker. Hij of zij zal samen met jou gaan kijken naar wat er mogelijk is. Komen jullie er niet uit? Dan zal de direct leidinggevende van de medewerker onderzoek doen naar de situatie en met de ouder en medewerker in gesprek gaan.

Mocht de klacht ook dan niet opgelost zijn, kunnen ouders de klacht schriftelijk indienen bij de directeur-bestuurder. Die kan een eigen onderzoek instellen en maatregelen nemen. Mocht ook dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kunnen klachten ook extern worden ingediend, namelijk bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De gehele klachtenprocedure van Plateau Kinderopvang is te vinden in het document 'Klachtregeling'.