Inloggen Ouderportaal

Vormen van opvang KDV

Af te nemen per dagdeel (5,25 uur) 

Ochtend: 07.30 uur tot 12.45 uur 
Middag: 12.45 uur tot 18.00 uur  

Vervroegde opvang ochtend: 07.00 uur tot 07.30 uur  
Verlengde opvang middag: 18.00 uur tot 19.00 uur 
(*) verlenging mogelijk per kwartier 

Een combinatie van kinderopvang en peuteropvang is mogelijk op locaties waar zowel kinderdagopvang als peuteropvang wordt aangeboden. 

Productsoorten 
- 40 weken opvang per jaar (12 vakantieweken zelf te bepalen)
- 46 weken opvang per jaar (6 vakantieweken zelf te bepalen) 
- 52 weken opvang per jaar
- Flexibele opvang: (flexibele opvang kunnen we op dit moment niet aanbieden)

  op basis van maandbudget minimaal 50 uur per maand.
  minimaal 4 uur aaneengesloten per keer en op basis van 52 weken per jaar.  
  Voor meer informatie over flexibele opvang zie ‘Toelichting op flexibele opvang’. 

Opvang vast aantal weken
Bij 40 weken opvang worden de kinderen opgevangen tijdens 40 weken. Hierbij kennen we twee vormen:
a) KDV 40 weken: het kind staat 52 weken in de planning en dient het voor 12 weken afgemeld te worden. Je bepaalt zelf welke weken (niet aan schoolvakanties gebonden).
b) KDV 40 schoolweken: het kind staat 40 weken in de planning, alleen in de schoolweken. Tijdens alle schoolvakanties heeft het kind geen opvang.
Bij 46 weken staat het kind 52 weken in de planning en dient het voor 6 weken afgemeld te worden. Je bepaalt zelf welke weken (niet aan schoolvakanties gebonden).
Bij 52 weken staat het kind 52 weken in de planning: tijdens alle schoolweken en alle vakantieweken. 


Flexibele opvang (flexibele opvang kunnen we op dit moment niet aanbieden)

Verlengde opvang
Opvang buiten de reguliere openingstijden. Afhankelijk van de vraag kunnen de mogelijkheden per locatie verschillen.

Extra opvang
Incidentele opvang af te nemen als aanvulling op je vaste contract, aan te vragen via het ouderportaal. 

Calamiteitenopvang
Wanneer je vanwege een calamiteit direct voor een korte periode kinderopvang nodig hebt.