Inloggen Ouderportaal

Tarieven

 

Plateau Kinderopvang biedt voor- en naschoolse opvang aan. Daarin leveren we graag maatwerk. De mogelijkheden zijn dan ook groot. Zo kun je voor 40, 46 of 52 weken opvang per jaar kiezen of alleen voor vakantieopvang.

De tarieven voor buitenschoolse opvang verschillen per contractmogelijkheid. Een uitgebreid overzicht van al onze tarieven (bruto) vind je onderaan deze pagina.

Het bedrag dat je netto betaalt voor kinderopvang is afhankelijk van het gezinsinkomen en kan daardoor soms aanzienlijk minder zijn. De tabel kinderopvangtoeslag kan je helpen met het berekenen van het verschil.

Kinderopvangtoeslag
Wijzigingen in de opvang, zoals tariefwijzigingen, hebben gevolgen voor de kinderopvangtoeslag. Vergeet deze daarom niet door te geven aan Belastingdienst Toeslagen. Dat kan via deze link. Hier kun je ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Een proefberekening voor de Kinderopvangtoeslag kun je via deze link maken.
De kinderopvangtoeslagtabel vind je hier.  

Flexibele of extra opvang
Incidentele opvang is op al onze locaties mogelijk tegen het flexibele uurtarief. Extra opvang is mogelijk tegen het reguliere uurtarief. Het basisaantal uren per dagdeel kan worden uitgebreid door middel van verlengde opvang voor hetzelfde uurtarief.

Opvang op studie-/margedagen
Opvang op schooldagen tijdens schooltijden i.v.m. een studie- of margedag kunnen worden aangevraagd als extra opvang via het ouderportaal. 

Toelichting op de Tarievenlijst
KDV: Kinderdagopvang (0-4 jaar)
VSO: Voorschoolse opvang: opvang vóór aanvang schooltijd ('s ochtends)
BSO: Buitenschoolse opvang: opvang na afloop schooltijd

Wat is voor jou het voordeligste contract?

Wij denken graag met je mee!