Inloggen Ouderportaal

Kindcentrum Kloosterveen

Kindcentrum Kloosterveen
De Boomgaard 5
9408 JA Assen

Directie: 0592-820560
Kinderopvang: 06-19.79.88.45
Peuteropvang: 0592-710910
BSO: 06-45.65.99.38 
kinderopvangkloosterveen@plateau-assen.nl

Vormen van opvang
Kinderdagopvang
Peuteropvang (08.30-12.30 uur)
Buitenschoolse opvang
SportBSO

SportBSO Kloosterveen 
Hoogspanningsweg 6
9408 CZ Assensportbsokloosterveen@plateau-assen.nl
SportBSO: 06-81803075

LRK buitenschoolse opvang: 209375516
LRK kinderopvang/peuteropvang: 241298143

 

GGD rapport BSO

GGD rapport SportBSO

GGD rapport KDV/POV