Inloggen Ouderportaal

Kindcentrum Het Sterrenschip

Kindcentrum Het Sterrenschip
Schoolstraat 31
9408 MB Assen

Directie: 0592-820550
Kinderdagopvang: 0592-462282
Peuteropvang: 0592-462282
Buitenschoolse opvang: 0592-355412
SportBSO: 06-81803075

Vormen van opvang
Kinderdagopvang
Peuteropvang (08.45-12.45 uur)
Buitenschoolse opvang
SportBSO 

Locaties:
Kinderdagopvang en peuteropvang

Schoolstraat 33
9408 MB Assen

kinderopvanghetsterrenschip@plateau-assen.nl

Buitenschoolse opvang
Rondgang 89
9408 MC Assen

bsohetsterrenschip@plateau-assen.nl

SportBSO Kloosterveen 
Hoogspanningsweg 6
9408 CZ Assen

sportbsokloosterveen@plateau-assen.nl

LRK kinderdagopvang/peuteropvang Het Sterrenschip: 817971051

LRK buitenschoolse opvang Het Sterrenschip: 173346996

LRK SportBSO Kloosterveen: 328752769

 

GGD rapport KDV/POV

GGD rapport BSO

GGD rapport SportBSO