Inloggen Ouderportaal

Budget KDV 40/46/52 weken

Bij kinderdagopvang (KDV) kun je kiezen uit verschillende contracten: 40/46/52 weken per jaar. Deze opvang is vormgegeven in een budget. Welk contract het beste bij je past, hangt af van het aantal weken dat je verwacht geen opvang nodig te hebben in verband met vakanties. 
 

 Soort Contract  Aantal weken dat u vakantie dient op te nemen 
 KDV 52 weken    geen
 KDV 46 weken    6
 KDV 40 weken     12


Bij alle vaste contracten staat je kind voor 52 weken per jaar ingepland. Je dient je kind af te melden voor vakanties. 

Opnemen vakanties
Bij 52 weken opvang per jaar staat je kind automatisch aangemeld voor alle weken. Indien je kind een keer niet komt, dien je je kind af te melden via het Ouderportaal. Tijdig afgemelde opvang blijft in het budget staan. Je kunt deze uren op een ander moment inzetten. 

Bij 46 of 40 weken opvang per jaar staat je kind ook automatisch aangemeld voor alle weken, omdat wij van tevoren niet weten van welke vakantieweken je gebruik wilt maken. Het is van belang dat je je kind tijdig afmeldt in de weken dat je kind niet komt. Als je kind aan het eind van het jaar meer opvang heeft afgenomen dan de 46 of 40 weken in uw contract, dan worden de extra uren in rekening gebracht. Indien je een 40 weken contract heeft voor de schoolweken dan hoef je geen vakantieweken af te melden.

Planning en afmelden
In het planningsmenu van het Ouderportaal kun je zien voor welke dagen je kind staat aangemeld. Je kunt hier op dagniveau je kind afmelden. Afgemelde opvanguren gaan terug in uw budget als je een dag(deel) minimaal één volledige werkdag van tevoren via het ouderportaal afmeldt. 

 Dag van afmelding  Opvanguren uit budget  Opvanguren terug in budget 
 Maandag  Maandag + dinsdag  Woensdag en verder
 Dinsdag  Dinsdag + woensdag  Donderdag en verder
 Woensdag  Woensdag + donderdag   Vrijdag en verder
 Donderdag  Donderdag + vrijdag  Maandag en verder
 Vrijdag  Vrijdag + maandag  Dinsdag en verder
 Zaterdag en zondag   Maandag  Dinsdag en verder


Budgetten
Het saldo van je budget kun je nakijken in het Ouderportaal bij 'budgetten'. Hier kun je je verbruik inzien. Budget is geldig tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, daarna vervallen de uren die in het budget staan.  Vanaf 01 januari worden de nieuwe budgetten voor het nieuwe kalenderjaar in het ouderportaal zichtbaar.