Inloggen Ouderportaal

Spelregels gesubsidieerde peuteropvang

Spelregels voor het in aanmerking komen van gesubsidieerde peuteropvang.

 

a. Indien je geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag (KOT), dan kun je in aanmerking komen voor de door de gemeente Assen gesubsidieerde (peuter)opvang. 

b. De leeftijd van je zoon/dochter valt in de categorie van 2,5 jaar tot 4 jaar.

c. Je zorgt voor aanlevering van het juiste Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens van je zoon/dochter.

d. Je mailt ons jaarlijks een schriftelijke (digitale) bevestiging van je jaarinkomen (jaaropgave) of een loonstrook. Op basis van je inkomen wordt de ouderbijdrage berekend. 

e. Indien je een uitkering ontvangt, ontvangen wij van jou hiervan een schriftelijk bewijsstuk. 

f. Het kind waarvoor je de subsidie aanvraagt is woonachtig in de gemeente Assen.

g. Indien je voldoet aan het gestelde bij a t/m f:

  1. Je hebt recht op maximaal 8 uur opvang per week, indien de leeftijd van je kind valt in de leeftijdscategorie van 2,5 jaar tot 4 jaar en je niet beschikt over een vve-indicatie (basisvoorziening).
  2. Voor peuters in de leeftijdscategorie van 2,5 jaar tot 4 jaar met een vve-indicatie is een aanvullend aanbod van 8 uur per week (in totaal 16 uur).
  3. Voor peuters in de leeftijdscategorie van 2 jaar tot 2,5 jaar is een aanbod van 8 uur beschikbaar, alleen indien je beschikt over een vve-indicatie.

h.  Om een vve-indicatie te verkrijgen, neem je zelf contact op met het consultatiebureau/GGD.

i. De vve-subsidie (dus voor het geïndiceerde deel; aanvullend aanbod van maximaal 8 uur) kan pas worden toegekend nadat wij een afschrift van de vve-indicatie hebben ontvangen.