Inloggen Ouderportaal

Spelregels gesubsidieerde peuteropvang

Spelregels voor het in aanmerking komen van gesubsidieerde peuteropvang.
 
a. Indien je geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag (KOT), dan kun je in aanmerking komen voor de door de gemeente Assen gesubsidieerde (peuter)opvang. 
 

b. De leeftijd van je zoon/dochter valt in de categorie van 2,5 jaar tot 4 jaar.

c. Je zorgt voor aanlevering van het juiste Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens van je zoon/dochter.

d. Je mailt ons jaarlijks een inkomensverklaring IB60 (een officiële verklaring van de belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar) Op basis van je inkomen wordt de  ouderbijdrage berekend. 

e. Indien je een uitkering ontvangt, ontvangen wij van jou hiervan een schriftelijk bewijsstuk in de vorm van het IB60 formulier. 

f. Het kind waarvoor je de subsidie aanvraagt is woonachtig in de gemeente Assen.

g. Indien je voldoet aan het gestelde bij a t/m f:

  1. Je hebt recht op maximaal 8 uur opvang per week, indien de leeftijd van je kind valt in de leeftijdscategorie van 2,5 jaar tot 4 jaar en je niet beschikt over een vve-indicatie (basisvoorziening).
  2. Voor peuters in de leeftijdscategorie van 2,5 jaar tot 4 jaar met een vve-indicatie is een aanvullend aanbod van 8 uur per week (in totaal 16 uur).
  3. Voor peuters in de leeftijdscategorie van 2 jaar tot 2,5 jaar is een aanbod van 8 uur beschikbaar, alleen indien je beschikt over een vve-indicatie.

h.  Om een vve-indicatie te verkrijgen, neem je zelf contact op met het consultatiebureau/GGD.

i. De vve-subsidie (dus voor het geïndiceerde deel; aanvullend aanbod van maximaal 8 uur) kan pas worden toegekend nadat wij een afschrift van de vve-indicatie hebben ontvangen en je IB60 formulier

Een inkomensverklaring IB60 formulier is aan te vragen bij de Belastingdienst
Je dient jaarlijks aan te tonen dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag. Je kunt dit aantonen door een inkomensverklaring (IB60) aan te vragen bij de Belastingdienst. De ouderbijdrage is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Een IB60 formulier / inkomensverklaring is een officieel formulier van de Belastingdienst met je inkomensgegevens van een bepaald belastingjaar.
Het IB60 formulier van een bepaald jaar is mogelijk vanaf april volgend jaar te downloaden.
Heb je geen inkomen dan is een IB60 formulier vanaf halverwege het jaar erop te downloaden.
 
Een IB60 formulier aanvragen, hoe gaat dat?
Je kunt je inkomensverklaring zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. Dat gaat zo:
1. Log in op “Mijn Belastingdienst”.
2. Klik op de welkomstpagina op “Mijn gegevens”.
3. Klik bij “Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken”.
4. Klik vervolgens op “Inkomensverklaring opvragen” bij het jaar waarvoor je een     
     inkomensverklaring wilt
5. Kies het meest recente jaar waarover inkomen bekend is.
6. Klik op de inkomensverklaring opvragen. U kunt nu deze verklaring afdrukken of als pdf
     openen en opslaan.
7. Heeft u een partner dan herhaalt u bovenstaande stappen nogmaals met de gegevens van uw partner.
 
De Belastingdienst verstrekt de inkomensverklaring van een jaar eenmalig, wij adviseren u voor uw eigen archief een kopie te houden.